Alle porte del sole

Piosenka z programu „Dobry wieczór tu Łódź”- 1977 rok