Kocha się raz

Muzyka: E. Charden
Słowa: Zb. Stawecki

 

Powiedz, dlaczego      
Drażnisz się ze mną aż tak?
Robisz na przekór
Jak możesz człowieku, no jak?

Ci, co się lubią
Chętnie się czubią, to fakt.
Mówiąc najprościej,
Podobno miłości to znak.

Kocha się raz,
Potem drugi i trzeci i znów.
Bo drzemie w nas
Tyle celów i pragnień i snów.
Kocha się raz,
Wierzy w gwiazdy, kabały i sny.
Słońce się rodzi nad naszą nadzieją,
Że teraz, to właśnie ty.

Długo szukałem,
Aż cię spotkałem w dzień zły.
Burza z wichrami
I deszcz z piorunami, to ty.

Przyznaj się trudno,
Było ci nudno, czyż nie?
Już nie udawaj,
Za życia przyprawę masz mnie.

Kocha się raz,
Potem drugi i trzeci i znów.
Bo drzemie w nas
Tyle celów i pragnień i snów.
Kocha się raz,
Wierzy w gwiazdy, kabały i sny.
Słońce się rodzi nad naszą nadzieją,
Że teraz, to właśnie ty.