Póki drzewa jeszcze w kwiatach

Muzyka: T. Janik
Słowa: W. Młynarski

 

Pszczoło skrzydlata, cierpliwości naucz nas
Kiedy drzewo ledwo w kwiatach na owoce nie czas.
Naszych dni brzemię nieśmy w lepszy wierząc los
Kiedy ziarno ledwo w ziemi trudno o ciężki kłos

I rozlega się śpiew, śpiewa tak cały dom
Skoro padł w ziemię siew jest nadzieja na plon.

I rozlega się śpiew, śpiewa tak cały dom
Skoro padł w ziemię siew jest nadzieja na plon.

A jak ugości nowe ziarno, swojski piach
Cierpliwości, cierpliwości zobaczymy na dniach.
Cierpka cierpliwość, oto jest dni naszych sól
Aż zaszumią bujną grzywą nowe kłosy wśród pól.

I rozlega się śpiew, śpiewa tak cały dom
Skoro padł w ziemię siew jest nadzieja na plon.

I rozlega się śpiew, śpiewa tak cały dom
Skoro padł w ziemię siew jest nadzieja na plon.