Lipiec 2010

25 lipca 2010 | Mońki, godz. 19.30
24 lipca 2010 | Drohiczyn nad Bugiem, godz. 21.30
19 lipca 2010 | Gdynia, Teatr Miejski, godz. 20.00
13 lipca 2010 | Kiernozia, Dzień Kiernozkiego Dzika, godz. 17.00
11 lipca 2010 | Miedźno k/Częstochowy, godz. 14.00
11 lipca 2010 | Bolechowice k/Krakowa, X Jubileuszowy Piknik Ekologiczny, godz. 19.00
4 lipca 2010 | Błędów k/Grójca, Piknik w Błędowskich Sadach, godz. 17.30