Nostalgia Nr 2, 2018
 
ANGORA 2012
 
Rewia 2012
 
Życie na Gorąco 2011
 
Dziennik Wschodni 2010
 
SUPER SENIOR 2009
 
Polki w świecie 2009
 
Gracja 2008
 
W zdrowym stylu 2007
 
Świat i ludzie 2007
 
2 Tygodnik Polonijny 2007
 
Tygodnik Polonijny 2006
 
Kontra 2005
 
Moje Zdrowie 2004
 
Polecho 2003
 
Świat Alicji 2002
 
Życie na gorąco 1996
 
Kobieta 1992
 
Relax 1991
 
Profile 1989
 
TIM 1987
 
Przyjaźń 1987
 
Popular 1984
 
Śpiewamy i tańczymy 1979
 
Vlasta 1978
 
Synkopa 1978
 
Śpiewamy i tańczymy 1978
 
Zielony sztandar 1977
 
Synkopa 1977
 
Zwierciadło 1977
 
Stolica 1977
 
Armeerundschau Soldatenmagazin 1977
 
Non Stop 1976
 
Film 1976
 
Rewia Przebojów 1976
 
Synkopa 1976