Póki drzewa jeszcze w kwiatach

Telewizyjny blok sylwestrowy- 1982 rok