Póki drzewa jeszcze w kwiatach

Program TV Katowice- 1981 rok