To cosi znacyc musi

Piosenka z programu „Samotnie kolędować źle”- 1977 rok.