Blask świeczek

Pastorałka z programu „Kolędy z różnych stron”- 1975 rok